top of page
Accueil: Bienvenue
Costa Smeralda.jpg
 נדרש מידע הנוסע להזמנה 

נא למלא בזהירות  טופס זה כדי שנוכל להמשיך עם
הזמנת התא שלך .
 
  נא למלא טופס אחד לכל בקתה שהוזמנה ( 4  אנשים מקסימום)
(במידה והזמנתם מספר בקתות ניתן לחדש את הפעולה כמה פעמים שצריך  ) 
 

יצירת קשר במקרה חירום (לא יוצא לשייט)

במקרה חירום

שם משפחה, שם פרטי ומספר טלפון של קרוב משפחה או חבר (שלא נוסע עם הלקוח להפלגה) אליו תוכל קוסטה קרוזס לפנות במקרה חירום. על פי ההוראות הנוגעות להגנה על מידע אישי, מידע זה יימחק אוטומטית מהמערכת 7 ימים לאחר תום ההפלגה של הלקוח.

bottom of page